Sposoby leczenia stwardnienia rozsianego

leczenie stwardnienia rozsianegoOsoby chore na stwardnienie rozsiane mogą brać udział w różnych programach leczenia.
Jedne z nich przeznaczone są dla osób, które znajdują się jeszcze na etapie diagnostyki, a inne dla osób poważniej chorujących.
Trzeba przyznać, że koszty leczenia stwardnienia rozsianego są dosyć wysokie, jednak można liczyć na refundację przynajmniej części kosztów związanych z leczeniem stwardnienia rozsianego, a poza tym można korzystać z różnych sposobów leczenia tej choroby.

Dzięki temu osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą przez długi okres czasu pozostawać w miarę dobrym zdrowiu.

Uczestnicząc we właściwym programie leczenia mogą pozostawać aktywne i zapominać na co dzień o chorobie co na pewno pomoże w zapobieganiu jej rozwojowi.

Stawrdnienie rozsiane - metody rozpoznawcze

leczenie stwardnienia rozsianego
Z uwagi na bogatą symptomatologię stwardnienia rozsianego brak jest swoistego testu, badania laboratoryjnego czy neuroobrazowego, które mogłoby pozwolić na jednoznaczne postawienie diagnozy.

Jednocześnie wraz z postępem w leczeniu modyfikującym przebieg choroby konieczne stało się sprecyzowanie schematów diagnostycznych pozwalających na wczesne postawienie diagnozy i wdrożenie stosownej terapii. Pierwsze przyjęte kryteria opublikowano w 1965 roku na podstawie prac Panel on the Evaluation of Experimental Trials of therapy in Multiple Sclerosis pod kierunkiem George'a A.

Schumachera. Zawarta w nich konieczność udowodnienia rozsiania objawów choroby w czasie i przestrzeni oraz zastrzeżenie wykluczenia innych możliwych i lepiej tłumaczących objawy przyczyn choroby, stanowią podstawę kolejnych zaleceń diagnostycznych i obowiązują do dziś. Opublikowane w 1983 roku kryteria Posera opierały się przede wszystkim na analizie przebiegu występowania kolejnych rzutów. Najważniejszym badaniem dodatkowym było badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Na tej podstawie pacjentów można było zakwalifikować do jednej z pięciu grup: Klinicznie pewne SM (wystąpienie dwóch rzutów choroby z objawami z dwóch ognisk) Wsparte badaniami laboratoryjnymi pewne SM Klinicznie prawdopodobne SM Poparte laboratoryjnie prawdopodobne SM Nie SM Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryteria_McDonalda

Pomoc finansowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane

Osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą liczyć na otrzymanie bardzo kompleksowej pomocy.

Jedną z form takiej pomocy jest oczywiście pomoc lekarska świadczona przez neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności.

Osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą liczyć także na pomoc psychologiczną.

Jest ona dla nich bardzo ważna, ponieważ żyją one ze świadomością posiadania nieuleczalnej choroby, a poza tym do objawów stwardnienia rozsianego może należeć powracająca depresja czy obniżony nastrój.

Dlatego dobry psycholog może pomóc w leczeniu stwardnienia rozsianego.
Równie ważna jest dla osób chorych na stwardnienie rozsiane pomoc finansowa.
Dzięki niej mogą one spokojnie się leczyć i nie muszą martwić się z powodu częstszych urlopów zdrowotnych..