kartoteka medyczna online

Programy takie jak niebawem będą obowiązkiem dosłownie każdej placówki medycznej.
Warto już teraz wykupić właściwe licencje, ale z jakiego powodu jest to konieczne.
O tej kwestii w poście.

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) ? system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji.
Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem. System zdrowotny można również zdefiniować jako zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych mających na celu zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowia jednostki i zbiorowości. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_opieki_zdrowotnej

O e-dokumentacji medycznej w Wikipedii

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.

Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.

Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art.

56 ust.
1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia2: ?Do dnia 31 lipca 2014 r.
dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej?.
Po tym terminie dokumentacja medyczna wszystkich rodzajów oraz w całym zakresie będzie musiała być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Rejestracja do lekarza przez internet?

kartoteka medyczna online Coraz więcej rzeczy w naszym życiu dzieje się przez internet- sprawy urzędowe, wysyłanie PIT, praca, maile, znajomości.
Jest tego z roku na rok coraz więcej i nie wiadomo czego można się spodziewać w przyszłości.
Jednak są plany nad stworzeniem jednaj , bardzo przydatnej rzeczy, mianowicie e-rejestracji do lekarza.
Idea jest bardzo prosta i polega na stworzeniu systemu elektronicznej kolejki do lekarzy specjalistów i nie tylko. Zarejestrować można by się przez stronę, a informację przypominającą dostać na maila czy telefon.
Taki system rozwiązałby wiele problemów i z pewnością skróciłby kolejki do najbardziej obleganych specjalistów..

Widok do druku:

kartoteka medyczna online