Godziny przejazdu przyczepy reklamowej przez miasto

przyczepy reklamowe śląsk przyczepy reklamowe śląskW niektórych przypadkach kupno przyczepy reklamowej wydaje się być bardziej opłacalne od jej wynajmu.

Dzieje się tak wówczas, gdy przyczepa reklamowa ma być wykorzystywana przez dłuższy okres czasu i będzie potrzebna w różnego rodzaju miejscach.

Najlepszym miejscem postawienia takiej przyczepy będzie bardzo widoczne miejsce, wokół którego codziennie przejeżdża bardzo wiele osób, które mogą ją widzieć i dzięki temu podjąć decyzję o dokonaniu zakupu jakiegoś towaru. Poza tym kupiona przyczepa reklamowa bardzo często jeździ po miastach i miejscowościach, zwłaszcza w godzinach największego szczytu co daje nadzieję, że bardzo wiele osób zainteresuje się treścią reklamy znajdującej się na takiej przyczepie.

Działanie reklamy bezpośredniej.

Cytat z Wikipedii
Reklama bezpośrednia ? jeden z rodzajów reklamy, wymagający bezpośredniego kontaktu pomiędzy sprzedającym i kupującym.
Polega na wysyłce broszur lub ulotek bezpośrednio do potencjalnego odbiorcy albo wizycie w domu konsumenta. Reklama bezpośrednia wymaga sporządzenia bazy danych klientów, do których będą skierowane określone działania reklamowe.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_bezpośrednia

Wikipedia o świadomości marki

Świadomość marki - miernik znajomości marki.

Zazwyczaj badania świadomości marki przeprowadza się metodą CATI, czyli drogą wywiadów telefonicznych.

Można też przeprowadzać metodą PAPI czyli papierowymi wywiadami kwestionariuszowymi, lub poprzez CAWI - czyli wywiady internetowe. Najważniejsze wskaźniki świadomości marki to: świadomość spontaniczna, czyli procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera świadomość TOM (ang.

Top of Mind) czyli procent grupy docelowej wskazujący daną markę jako pierwszą w badaniu (pierwsza, która przyjdzie do głowy respondentowi).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Świadomość_marki.